sankeshu

一个中二病青年的自我鸡汤

表达自己的意愿也是重要的事情。
比如早上不爱喝粥,晚上才喝。早上爱喝豆浆。

10.31分割线-------------------------------------------------

没必要发脾气,他们做好了早饭,但我并不想吃。

我还是想吃豆浆和油条。

看来我还是要提前花时间说好,不要给我做早饭。

我并不在家吃。

评论